Списание “Език и публичност”

Прием за магистърска програма "Социално предприемачество" Прием за магистърска програма "Социално предприемачество"

Магистърска програма „Социално предприемачество“ към департамент „Философия и социология“ на НБУ набира студенти за пролетния семестър на 2016/2017 г. Интервюта с кандидатите ще бъдат проведени на 13.01.2017 г. и на 03.02.2017 г. от 13.00-14.00 ч. в офис 110, корпус 1 на НБУ.

Лице за контакт: гл.ас. д-р Теодора Карамелска;

e-mail: teodora_karamelska@abv.bg

Повече за програмата можете да научите ТУК.

Кн. 6, брой 1/2018 г.

Прочетете повече »

Информация за авторите Информация за авторите

Прочетете повече »

Департамент “Философия и социология”

Ръководител Ръководител

Доц. д-р Мартин Канушев

Доц. Мартин Канушев е ръководител на департамент „Философия и социология” от февруари  2014 г. Има научни специализации в университети на Франция, Холандия, Австрия, и Великобритания, и в Центъра за академични изследвания, София. Участвал е в близо 30 национални и международни изследователски проекта; има над 80 публикации по социология, от които 2 книги и множество студии и статии. Член на редакционната колегия на списание „Социологически проблеми” (от 2008 г.) и отговорен редактор на списание „Критика и хуманизъм” (от 2009 г.).

Прочетете повече »

Клуб на учителите по философия и социология към департамент "Философия и социология" на НБУ Клуб на учителите по философия и социология към департамент "Философия и социология" на НБУ

Прочетете повече »

Виртуална библиотека по философия и социология Виртуална библиотека по философия и социология

Освен на посочения линк към снимката, в БИБЛИОТЕКАТА на НБУ можете да откриете хиляди заглавия на книги и статии. Това е библиотеката с най-богатите електронни ресурси в България.

Прочетете повече »

Клуб на студентите по философия и социология Клуб на студентите по философия и социология

Прочетете повече »

Видео портал на Департамент "Философия и социология" Видео портал на Департамент "Философия и социология"

Прочетете повече »

Календар на
новините и събитията

Новини и събития

ЗА ЕТИКАТА, ЩАСТИЕТО И ФИЛОСОФИЯТА 16.03.2016 г.

ЗА ЕТИКАТА, ЩАСТИЕТО И ФИЛОСОФИЯТА

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, 18:00 часа. ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ СЕМИНАР „АРИСТОТЕЛ: НИКОМАХОВА ЕТИКА“

Прочетете повече »
Семинар "Етични проблеми в медицината" 11.03.2016 г.

Семинар "Етични проблеми в медицината"

Етика – приложни етики – етика в медицината

Прочетете повече »
“Ден на въпросите: за България и Европа, за днес и утре” 08.04.2014 г.

“Ден на въпросите: за България и Европа, за днес и утре”

Департамент "Философия и социология" Френски институт в България

Прочетете повече »
Колоквиум „Философът в търсене на истината“ 05.10.2013 г.

Колоквиум „Философът в търсене на истината“

департамент "Философия и социология" Френски институт в България

Прочетете повече »
Животът при нас