Броеве

Списание Език и публичност е електронно интердисциплинарно списание на департамент "Философия и социология". В него се публикуват академични статии, както и статии на студенти, отговарящи на високи академични стандарти. Съдържателната насоченост на броевете се определя от тяхната тема.Кн. 1, брой 1/2014 г.

Тема на броя: Медии, образование и политика

Главен редактор: Гл. ас. д-р Христо Гьошев
Редколегия: Гл. ас. д-р Сергей Стефанов, доц. д-р Ясен Захариев, Леа Вайсова
Редакционен съвет:Проф. д.ф.н. Георги Фотев, проф. д-р. Христо Тодоров, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Мартин Канушев
© Департамент Философия и социология, НБУ
Адрес: ул. Монтевидео № 21, офис 110, 1618 София, България
Тел. 02/81 10 130
Email: sophi.nbu.department@gmail.com
http://sophi.nbu.bg
ISSN 2367-5756

 
Кн. 2, брой 1/2015 г.

Тема на броя: Методологични бележки

Главен редактор: Гл. ас. д-р Христо Гьошев
Редколегия: Гл. ас. д-р Сергей Стефанов, доц. д-р Ясен Захариев, Леа Вайсова
Редакционен съвет:Проф. д.ф.н. Георги Фотев, проф. д-р. Христо Тодоров, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Мартин Канушев
© Департамент Философия и социология, НБУ
Адрес: ул. Монтевидео № 21, офис 110, 1618 София, България
Тел. 02/81 10 130
Email: sophi.nbu.department@gmail.com
http://sophi.nbu.bg
ISSN 2367-5756

 


Кн. 3, брой 2/2015 г.

Тема на броя: Философски и социални парадигми

Главен редактор: Гл. ас. д-р Христо Гьошев
Редколегия: Гл. ас. д-р Сергей Стефанов, доц. д-р Ясен Захариев, Леа Вайсова
Редакционен съвет:Проф. д.ф.н. Георги Фотев, проф. д-р. Христо Тодоров, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Мартин Канушев
© Департамент Философия и социология, НБУ
Адрес: ул. Монтевидео № 21, офис 110, 1618 София, България
Тел. 02/81 10 130
Email: sophi.nbu.department@gmail.com
http://sophi.nbu.bg
ISSN 2367-5756

 
Кн. 4, брой 3/2015 г.

Тема на броя: Езикът на понятията

Главен редактор: Гл. ас. д-р Христо Гьошев
Редколегия: Гл. ас. д-р Сергей Стефанов, доц. д-р Ясен Захариев, Леа Вайсова
Редакционен съвет:Проф. д.ф.н. Георги Фотев, проф. д-р. Христо Тодоров, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Мартин Канушев
© Департамент Философия и социология, НБУ
Адрес: ул. Монтевидео № 21, офис 110, 1618 София, България
Тел. 02/81 10 130
Email: sophi.nbu.department@gmail.com
http://sophi.nbu.bg
ISSN 2367-5756

 
Кн. 5, брой 1/2016 г.

Тема на броя: Докторантски брой

Главен редактор: Гл. ас. д-р Христо Гьошев
Редколегия: Гл. ас. д-р Сергей Стефанов, доц. д-р Ясен Захариев, Леа Вайсова
Редакционен съвет:Проф. д.ф.н. Георги Фотев, проф. д-р. Христо Тодоров, проф . д-р Димитър Вацов, доц. д-р Мартин Канушев
© Департамент Философия и социология, НБУ
Адрес: ул. Монтевидео № 21, офис 110, 1618 София, България
Тел. 02/81 10 130
Email: sophi.nbu.department@gmail.com
http://sophi.nbu.bg
ISSN 2367-5756

 


 

Кн. 6, брой 1/2018 г.

Тема на броя: Втори докторантски брой

Главен редактор: Гл. ас. д-р Христо Гьошев
Редколегия: Гл. ас. д-р Сергей Стефанов, доц. д-р Ясен Захариев, Леа Вайсова
Редакционен съвет:Проф. д.ф.н. Георги Фотев, проф. д-р. Христо Тодоров, проф . д-р Димитър Вацов, доц. д-р Мартин Канушев
© Департамент Философия и социология, НБУ
Адрес: ул. Монтевидео № 21, офис 110, 1618 София, България
Тел. 02/81 10 130
Email: sophi.nbu.department@gmail.com
http://sophi.nbu.bg
ISSN 2367-5756