Докторант Антон Дончев

 

Email: donchev.anton@gmail.com 

Академична длъжност: Докторант

Научна степен: Магистър

Образование:
От 2015 докторант по философия в Нов български университет, департамент „Философия и социология“. Тема на дисертацията: „Вероятностни подходи към потвърждението в науките за човека и в природните науки“.
2013-2014 магистър по философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
2011-2013 бакалавър по философия в Нов български университет.
2000-2004 Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“.

Основни изследователски интереси в областта на: Философия на науката, аналитична философия.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Философия на езика, статистически методи в естествените и хуманитарните науки.

Възможности за експертиза в областта на: Философия на науката.

Преподавателски интереси в областта на: Философия на науката, философия на езика, аналитична философия.

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии, и др.):
Европейска асоциация по философия на науката (EPSA) – член.
Българско общество за аналитична философия – член.

По-важни публикации:
Студии и статии:
Дончев, А., 2014. Основни проблеми пред хипотетико-дедуктивизма и техните вероятностни решения. Философски алтернативи, 6/2014. София: Институт за философски изследвания при БАН.