Докторант Томислав Евтимов

 

Email: tomislav_evtimov@abv.bg

Академична длъжност: докторант

Образование:

От 2015 – докторант по философия в Нов български университет, департамент „Философия и социология”. Тема на дисертацията: „Към възможността за една атеоретична философия на езика (Късният Витгенщайн, Стенли Кавел и Ричард Рорти)”

 2011-2013 – Магистър по „Език и публичност. Философски и социологически подходи”, департамент „Философия и социология”, НБУ, София

2006-2010 - Бакалавър по философия, департамент „Философия и социология”,  НБУ, София

2003-2006 – 22-ро СОУ „Г.С.Раковски”, София.

Основни изследователски интереси в областта на:

 Съвременна философия, философия на езика, прагматизъм

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Философия на езика, Американски прагматизъм, Реторика

Възможности за експертиза в областта на:

Философия на езика, Американски прагматизъм

Преподавателски интереси в областта на:

Философия на езика, Американски прагматизъм, Реторика

По-важни публикации:

(2015) „Медийният образ на ДПС” в списание „Език и публичност”, кн. 4, брой 3, 2015