Докторант Леа Вайсова

  Докторант Леа Вайсова

Академична длъжност:

Научна степен:

Образование:

 • От 2011 Докторант по социология в Нов български университет, Департамент „Философия и социология“. Тема на дисертацията: Властта в ситуация: теоретични и емпирични аспекти. 
 • 2009 – 2011 Магистър в програма „История на философията“ в Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • 2004 – 2008    Бакалавър по социология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Основни изследователски интереси в областта на: граждански мобилизации, социална теория, съвременна политическа философия

Допълнителни изследователски интереси в областта на: развитие на критическа теория във феминизма, визуалните методи и градска фотография

Възможности за експертиза в областта на: граждански мобилизации и съвременни политически процеси

Преподавателски интереси в областта на: граждански мобилизации, социална теория, съвременна политическа философия

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

 • 2008 – 2012 Член на Изследователски център по социални науки към катедра „Социология“ в СУ

Участие в национални и международни проекти:

 • 2011 –  2012 „Народът“ и „гражданското общество“ като ресурси на демокрацията“ към Фондация за хуманитарни и социални изследвания, България
 • 2008 – 2012  „Националното като публичен репертоар” към Изследователският център по социални науки в катедра „Социология” в СУ, България
 • 2008 – 2012 „Нация и гражданство” към Изследователския център по социални науки към катедра „Социология” в СУ в партньорство с Център за образователни иницативи и Фондация за хуманитарни и социални изследвания, България
 • 2012 „Картография на изчезващата памет. Биографични портрети на рушащи се къщи от „стара” София” към Изследователски център по социални науки към катедра „Социология“ в СУ, България
 • 2009   „Културна карта на София”, България
 • 2009 – 2010  „Нови медии – нови мобилизации”, България
 • 2008 – 2009  „Социални неравенства в трансформирщото се пространство на един софийски квартал (Случаят Драгалевци)” към Изследователският център по социални науки в катедра „Социология” в СУ, България

По-важни публикации:

А) КНИГИ

 • 2012, Портрети на изчезваща София.

 

Б) СТУДИИ И СТАТИИ

 • (2013) От а priori към историческо a priori и коментарът. Проблемът за обективацията при Кант през Фуко. Социологически проблеми, 1 (2)
 • (2013) Фотографирани емоции на един град. Щрихи върху рушащите се къщи на стара София. Семинар БГ,  бр. 8. Достъпно на:  www.seminar-bg.eu [Посетена 31/03/13]
 • (2013) Окупирай Орлов мост! Структурни изменения на публичността. Критика и хуманизъм, 41, с. 273 – 292
 • (2012) По стъпките на несигурността в действието с Кольо Коев. Заради Бруно Латур назад към Макс Вебер и Алфред Шютц. В: Деянов, Д.; Карамелска, Т.; Събева, С.; Тодоров, Х. (съст.) Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. София: Нов български университет, с. 135 – 144    
 • (2012) (Само)управляващият се гражданин. Или какво ни казва кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден”. Критика и хуманизъм, 39
 • (2012) Субект и власт. Проблемът за критическото действие при Бурдийо и Фуко. Критика и хуманизъм, 38, с. 245 – 263
 • (2011) Патриотизъм, национализъм, гражданство и около. Критика и хуманизъм, 37, с. 373 – 380
 • (2011) Facebook: национализъм и граждански мобилизации. В: Дичев, И.; Спасов, О.  (съст. ), Нови медии. Нови мобилизации.  София: Институт отворено общество, с. 134 – 155
 • (2010) Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един постсоциалистически софийски квартал (случаят Драгалевци). Социологически проблеми, 1 (2), с. 231 – 256

Рецензии:

 • Рецензия на книгата на Светла Маринова „Към политическата икономия на разказите за миналото в германската история на социологията“. Публикувана на сайта на Фондацията за хуманитарни и социални науки www.hssfoundation.org