Проф. Албена Хранова, д.ф.н.

Проф. Албена Хранова, д.ф.н.

Академична длъжност: професор

Научна степен: д.ф.н.

Образование: висше, филология, СУ “Св. Климент Охридски”

Основни изследователски интереси в областта на: Културна история

Възможности за експертиза в областта на: културна история, литературна история, литературна теория, интердисциплинарни изследвания, философия

Преподавателски интереси в областта на: културна история, литературна история, литературна теория, интердисциплинарни изследвания, философия

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

 • Член в Съюз на Учените в България
 • Февруари-декември 1999 - Председател на експертния съвет на програма “Литература” към Центъра за изкуства “Сорос” – София
 • 1999-2001 - Член на експертния съвет на програма “Нова публичност” към Центъра за изкуства “Сорос” – София.
 • От 2009 – член на Фондация за социални и хуманитарни изследвания – София.

Участие в национални и международни проекти:

 • От 2010 г. участие в проекта Какво значат думите в България. В търсене на интегрален философски и социологически подход към езика – НБУ-София, ръководител проф. Христо Тодоров, финансиран от фонд „Научни изследвания”, МОМН (срок 2010-1012 г.). Инф. на http://hssfoundation.org.
 • От 2010 г. участие в проекта Предизвикателствата пред представителната демокрация днес – ФХСИ- София, ръководител доц. д-р Димитър Вацов (срок: 18.12. 2008-18.06.2012). Инф. на http://hssfoundation.org (текущи проекти).
 • От 2009 г. участие в тригодишния проект Нация и гражданство – Изследователски център по социални науки към СУ „Св. Климент Охридски”, финансиран по тематичен конкурс 2008 г. на Фонд "Научни изследвания", МОМН, ръководител доц. д-р Петя Кабакчиева, срок: 16.12.2008 - 16.12.2011 г. Инф. на http://hssfoundation.org (текущи проекти).
 • От 2009 г. участие в проекта на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” Междукултурни орбити – следи и търсения (МОСТ), ръководител доц. д-р Живко Иванов, финансиран от фонд „Научни изследвания”, ПУ „Паисий Хилендарски” (Инф. На http://isoni.uni-plovdiv.bg).
 • 2009-2010 г. – участие в проекта Европейска интеграция и национализъм на микро ниво, Академична лига за Югоизточна Европа – София, ръководител доц. д-р Александър Кьосев (с финансовата подкрепата на Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe и Институт „Отворено общество”). Инф. на: http://www.seal-sofia.org/bg/projects
 • 2005-2008 г. участие в международния проект Remembering Communism: Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe at the Institute of Slavic Studies of the University of Leipzig (supervised by prof. Maria Todorova, prof. Stefan Troebst) in cooperation with St. Kliment Okhridski University, Sofia and sponsored by VolkswagenStiftung, Sofia, Bulgaria. Инф. на: http://www.rememberingcommunism.org

По-важни публикации:

Kниги:

 • 2000 – Нова публичност: българските дебати 1999. С: Център за изкуства „Сорос“ и ИК „Сонм“, 2000 г., 305 стр.
 • 2009 – Тематичен брой на „Критика и хуманизъм“ Литература. Историография. Социология, кн. 29, бр. 2/2009 г., 401 стр.
 • 2011 – Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век. Том І. Литература, историография, социология: теории, кризи, казуси. София: Просвета, 2011, 575 стр.
 • 2011 – Историография и литература. За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура ХІХ-ХХ век. Том ІІ. Животът на три понятия в българската култура: Възраждане. Средновековие. Робство. София: Просвета, 2011, 610 стр.

Публикации:

 • (1992) Двете български литератури. Граници на лирическия контекст. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 1992. (ISBN 954-423-031-9)
 • (1995) Литературният човек и неговите български езици. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 1995. (ISBN 954-423-090-4)
 • (1996) Подстъпи към приказката (Пепеляшка - Cendrillon и Ashenputtel). Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 1996. (ISBN 954-423-108-0)
 • (1999) Яворов. Диалектика и алхимии. Пловдив: Жанет 45, 1999, 94 с. (ISBN 954-491-041-7)
 • (2000) Езикът и неговите речи. София: Фигура, 2000. (ISBN 954-9985-04-0)
 • (2002) Български интертекстове. София: Просвета, 2002.
 • (2003) Митопоетическият текст: приключвания. В: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на Михаил Неделчев. Том 1, София: НБУ. с. 51-65.
 • (2004) “Септември” и “Хоро” в обмена на различието. В: Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов, София: ИЦ “Боян Пенев”.
 • (2004) Речник и обект, или какво се случва със старата литература. В: Изпитания на теорията, София: ИК “Ал. Панов”, с. 171-196.
 • (2004) Георги Господинов: Разроявания. Пловдив: Жанет 45, 2004, 40 с. (ISBN 954-491-165-0)
 • (2005) Еко и еднорозите. В: И. Знеполски (съст.).Около Умберто Еко. Семиотика и идентичност, София: Дом на науките за човека и обществото, с. 193-205.
 • (2007) Вера Мутафчиева: История и романови генеалогии. Литературни балкани, 1 (11), с. 269-315.
 • (2008) Априлското въстание на пътя на културите. Критика и хуманизъм, 25 (1), с. 199-228.
 • (2008) История на понятията – инструментални и дисциплинарни чертежи. Литературна мисъл, 2, с. 20-58.
 • (2008) Детето в света на вождовете. В: Дойнов, П. (съст.) Социалистическият реализъм. Нови изследвания. София: Нов български университет, с. 352-365.
 • (2008) Записки по понятията за българските въстания. І. Движение, бунт, въстание, революция. Страница, 4, с. 147-196.
 • (2009) Записки по понятията за българските въстания. ІІ. Априлското въстание. Страница, 1, с. 179-202.
 • (2009) За „продуктивното слисване” – обрати, интердисциплинарност и културни изследвания. В: Литературен вестник, 9, 11-17. 03.  2009, с. 9-11.
 • (2009) Историография и литература: „спорът” на факултетите. Критика и хуманизъм, 29 (2), с. 107-128.
 • (2011) Историография и литература: За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура XIX-XX век. София: Просвета, т.1, 2011, 574 с. (ISBN 978-954-01-2570-1), 612 с. (ISBN 978-954-01-2572-5)