ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ПРИЕМ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Нов български университет предлага обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми, а също така и във форми за продължаващо обучение - като майсторски класове, езикови курсове, различни  програми и курсове за квалификация и преквалификация, курсове по мениджмънт.

Контакти:
Корпус 1, партер; тел.: 02/8110 110
e-mail:top.info@nbu.bg

 

ПРИЕМ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - МАГИСТЪРСКИ  ПРОГРАМИ

Предлаганите магистърски програми се излъчват от департаментите и са от различни научни области. Програмите, предназначени за кандидати с висше образование, са със средна продължителност година и половина. Обучението в магистърските програми включва аудиторни курсове, стажове и практически занятия. В периода на своето обучение студентите имат възможност за един семестър да отидат в чуждестранен университет по програмата Еразъм. Нов български университет има сключени договори за съвместно сътрудничество в 24 направления със 115 университета от 19 европейски държави. 

За повече информация:
Магистърски факултет Корпус 1, офис 122, тел.: 8110 142
e-mail:master@nbu.bg

 

ПРИЕМ СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ДОКТОРСКИ  ПРОГРАМИ

Кандидатстването за докторски програми за академичната 2015/16 година ще се проведе в периода юни – август 2014 г., а приемните изпити по специалността и по чужд език – през м. септември 2014 г. 

За повече информация:
Магистърски факултет корпус 1, офис 122, тел.: 02/8110 142
e-mail:master@nbu.bg

 

ЗАПИСВАНЕ

За сроковете за записване студентите  могат да се информират от Календара на НБУ – в страницата на университета и на място в НБУ – София, централно фоайе на корпус  1, етаж 1. При записване за семестъра е важно да се провери срокът за записване в Календара на НБУ, както и срокът за заплащане без процентно увеличение. За информация, свързана с избора на курсове, студентите може да се консултират с програмния консултант към съответната програма.