Клуб на студентите по философия и социология

"Социофил" е клубът на студентите по философия и социология в Нов български университет. Клубът е място, в което изясняваме и развиваме своите теоретични и изследователски идеи, както и платформа за активно участие в институционалния живот на Департамент “Философия и социология”.

Клубът развива професионални компетенции за включване в публичния и академичен живот чрез организиране на следните дейности:

  • Изготвяне и участие в научно-изследователски проекти;
  • Участие в академични публични събития.Организиране на семинари, дискусионни форуми и др. Повишаване информираността за ключови академични събития (конференции, публични дискусии и семинари), свързани със сферата на нашия интерес;
  • Създаване на мрежа с други студентски клубове в страната и чужбина;
  • Повишаване мобилността на студентите

Повече за дейностите на студентски клуб "Социофил" можете да намерите тук.

  • Клуб на студентите по философия и социология