Клуб на учителите по философия и социология към департамент "Философия и социология"

Клубът на учителите по „Обществени науки и гражданско образование“ е свободна неформална асоциация на съмишленици, обединени от идеята за повишаване на качеството на образованието по обществените и хуманитарни дисциплини в средните училища, както и в Нов български университет.

Основни цели на клуба са:

 • Изграждане на реално и виртуално пространство на сътрудничество и диалог между учителите по философия, социални науки и гражданско образование в средните училища и преподавателите по философия и социология в НБУ – в съдържателен и методически план;
 • Поддържане на публичен дискусионен форум „Европейският проект и гражданското образование в България“, на който периодично (минимум веднъж в годината) да се обсъждат важни проблеми в преподаването на гражданско образование в училищата и университета;
 • Реализация на различни съвместни проекти и инициативи на учители и университетски преподаватели, свързани с гражданското образование в България и Европа.Членството в клуба е неформално и не е обвързано със задължения за индивидуалните членове.

Членството има символна стойност и осигурява достъп до информация и възможности за участие във всички инициативи на Клуба. В клуба членуват преподавателите от Департамент „Философия и социология“, както и всички заинтересовани учители и представители на училищни и други образователни институции. Както встъпването в членство, така и прекратяването на членство, стават с писмена заявка на електронния адрес на секретар-специалист на Департамента (Евгени Шиков: e.shikov@nbu.bg).

 Департамент „Философия и социология“ поема следните институционални ангажименти:

 • Да ангажира своите членове  да предоставят научния и академичния си капацитет за инициативи на Клуба и на неговите членове (чрез лекции в училища, консултации за зрелостници и кандидат-студенти,  експертни мнения и рецензии за проекти на училищата и др.);
 • Да разпространява своевременно информация за всички инициативи и идеи, подадени от някой от неговите членове, до всички останали (по мейлинг лист с адресите на всички участници);
 • Да организира – минимум веднъж в годината – публичен дискусионен форум под общата рамка „Европейският проект и гражданското образование в България“; 
 • Да организира квалификационни програми към Центъра за продължаващо обучение по обществени науки и гражданско образование при заявен интерес от страна на училища и учители;
 • Да съдейства за реализирането на различни проекти и инициативи на учители и университетски преподаватели, свързани с гражданското образование в България и Европа.

Клубът на учителя по „Обществени науки и гражданско образование“ към Департамент „Философия и социология“ бе учреден по време на семинара „Европейският проект и гражданското образование“, проведен на 1 и 2 декември 2012 г. в Нов български университет.

Учредители:

 • Доц. д-р Димитър Вацов, НБУ; 
 • Проф. Георги Фотев, д.с.н., НБУ;
 • Проф. д-р Христо Тодоров, НБУ;
 • Доц. д-р Мартин Канушев, НБУ;
 • Доц. д-р Ясен Захариев, НБУ; 
 • Гл. ас. д-р Теодора Карамелска, НБУ;
 • Ас. д-р Сергей Стефанов, НБУ;
 • Гл. ас. д-р Христо Гьошев, НБУ; 
 • Евгени Шиков, НБУ; 
 • Леa Вайсова, НБУ; 
 • Юлия Кавръкова - („Общински детски комплекс“ – гр. Варна);
 • Григория Иванова - („Общински детски комплекс“ – гр. Варна);
 • Соня Тотева-Зафирова  (18 СОУ) – София;
 • Неделчо Неделчев (СОУ "Бачо Киро" – гр. Павликени);
 • Евелина Варджийска (ЧПГ „Веда”/ПУ „Паисий Хилендарски“);
 • Ани Ананиева ЧЕГ Проф. Иван Апостолов – „Деца помагат на деца“;
 • Пресиян Конакчиев (СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Златарица);
 • Надежда Сандъкчийска, („ПГ МЕТ“ -  Пазарджик);
 • Екатерина Бояджиева (ГПЧЕ"Ромен Ролан" - гр. Стара Загора);
 • Цонка Душкова - "Моите права като гражданин на Европа! Аз съм на ход"; 
 • Емил Джасим  - („Център за образователни инициативи“ – гр. София);
 • Цветан Цветански  - („Център за образователни инициативи“ – гр. София);
 • Лилия Желязкова – Асоциация на учителите по философия; 
 • Петрана Петрова - НБУ;
 • Пламена Фотева - ПГ "Георги Сава Раковски", гр. Костенец и учител на фондация "Заедно в час";