МОРАЛ, ПРИНУДА, НАСИЛИЕ (ЕКСПЕРИМЕНТ С ЕТИЧЕСКОТО УЧЕНИЕ НА АРИСТОТЕЛ)

25.05.2016 г.

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ СЕМИНАР „АРИСТОТЕЛ: НИКОМАХОВА ЕТИКА“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, 18:00 часа

Организатор:
департамент „Философия и социология“

Водещ:
гл. ас. д-р Сергей Стефанов

Участници:
проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Димитър Вацов и гл. ас. д-р Христо Гьошев

Общоуниверситеският семинар „Аристотел: Никомахова етика“  се провежда през сряда вечер от 18:00 часа и представлява лекция по определена тема с обща дискусия.

Изберете категория

Филтрирайте по дата