Прием в БП "Философия"

                        Прием в бакалавърска програма - Философия

Обучението в програма „Философия” е обърнато към съвременността – към разбиране на основните проблеми на съвременните общества и на съвременната наука.

Преподаването е обвързано с водещите световни тенденции в съвременната философия и в съвременните обществени и хуманитарни науки. Преподавателският екип се състои от учени с международна известност, които гарантират качеството на преподаване.

Програмата предлага възможности за международен студентски обмен с редица престижни университети в Германия и Франция, както и за участие на студентите в практически стажове и в различни национални и международни научни форуми.

Бакалавърска програма „Философия” дава на студентите си широки аналитични и културни компетенции, които позволяват както по-нататъшното им изграждане като професионални философи, така и реализацията им в редица други области на професионалния и обществения живот: в медиите, публичната администрация, неправителствения сектор, бизнеса, изкуствата и др.