Прием в МП "Съвременни културни политики"

Магистърската програма „Съвременни културни политики“ е интердисциплинарна и предлага на студентите си задълбочени познания за съвременните политики в областите на културата, изкуството и образованието – в български и европейски контекст. Програмата е ориентирана към съвременността, но предоставя на студентите знания за следите на близкото минало (социализма) в годините на източноевропейския (постсоциалистически) преход – културата и културните политики биват разглеждани в граждански ключ. Затова тя предоставя също така знания за основни теоретични категории и подходи за анализ на съвременните общества в областта на политическата философия и политическите изследвания. Казано обобщено, програмата предполага надграждане на теоретични, исторически и практически знания и умения, които да позволяват диагностика и ориентация в актуалните проблеми на съвременните общества от гледна точка на тяхната най-нова история и настояще (със специален акцент върху българския път в годините на социализма и пост-социализма). Заедно с това тя дава и специализирани знания за законодателството, институциите и неформалните практики в културата, за културното управление, приоритети и програми, за конфликтните зони и алтернативните тенденции в образованието, в съвременните изкуства (изобразително, театрално и кино), в музейното и архивното дело, в туризма, в градоустройството, градския живот и всекидневните култури на потребление.