Прием в МП "Социална интеграция и управление на кризи"

 

Атрактивността на програмата се състои в специфичната социологическа експертност на завършилите я студенти, които умеят да разпознават и анализират с адекватни индикатори и критерии различни ефекти на социалната (дез)интеграция; да предлагат прецизни решения за постигане на солидарност и социална кохезия между различни групи; да участват при изработването и оценката на публични политики.Завършилите програмата познават класически и съвременни социологически парадигми и пресечните им точки с теоретични полета като политика, право, медицина, социални дейности, образование, медийни изследвания. Те усвояват също така евристичните възможности на различни социологически методи и изследователски инструменти.Програмата е привлекателна за студенти с интереси в областите на хуманитарното и социалнонаучното знание, както и за студенти, търсещи пресечната точка между политика, наука и насърчаващи социалното включване практики. Завършилите имат възможност за реализация не само в социологически агенции, но и в институциите на държавната и общинската власт; медицински звена; нестопански организации, ангажирани с грижата за застрашени от риск, сегрегация и изключване групи; международни организации; печатни и електронни медии; институции на средното и висшето образование; сферата на прогностичната, консултантската, издателската и рекламната дейност.