Пътуващ семинар до Национална астронимическа обсерватория-Рожен 2014

„Естетика, изкуство, наука“ 
Гл.ас. д-р Сергей Стефанов, ръководител на проекта