Проект - ежегоден пътуващ студентски семинар - Благоевград - 20.04-21.04.2013 г.

„Гражданството днес: казуси, ценности, норми“ - доц. д-р Димитър Вацов - ръководител на проекта