Проект - ежегоден пътуващ студентски семинар - к.к. Боровец - 16.11-17.11.2013 г.

„Власт и свобода: траектории на чужденеца“ - доц.  д-р Димитър Вацов - ръководител на проекта 

 

Снимки от семинара