Проект “Криза на политическото”

Съвместно с Международния философски колеж в Париж, Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Червената къща „Андрей Николов”. Започва през септември 2007 г.