Проект Международен колоквиум "Времена на света и история"

Департамент Философия и социология организира международния колоквиум на 5-9.12.2007 г.  с участието на известния френски учен Франсоа Артог. По време на този колоквиум се осъществи срещата на няколко програми на НБУ, като Философия и социология, История, Политически науки и др.

Програма на международния колоквиум.

Доц. д-р Лидия Денкова:“Времена на света и история”
Франсоа Артог "Времена на света и история"
Доц. д-р Лидия Денкова: Ускорение на времето и спонтанна интелигентност
Доц. д-р Анита Касабова: Mémoire, mémorial et commémoration:comment traiter le passé?

Ст.н.с. д-р Симеон Ангелов: "Режимите на историчност, глобализацията и ускорението"