Проект-пътуващ семинар до Национална астронимическа обсерватория-Рожен 2013

„Природно красивото. Погледът и перспективата“ - доц. д-р Лидия Денкова - ръководител на проекта 

 

Есета на студенти: 

 

„Красивото, възвишеното и естетическите идеи в естетиката на Кант“