Проект "Празник под небето: Звезди и букви"

Проектът е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.