Проекти

1 2 3 4 5
echo $item->getTitle()

Изследователски проект “Гражданското образование за гражданско общество”

Съвместно с Фондация “М. Балкански”, Фондация “Балкански политически клуб” и Издателство “Просвета”. Период: от март 2007 г. до март 2010 г.

Прочетете подробно »
echo $item->getTitle()

Проект “Основи на качествените социални изследвания”

Съвместно с Университета в Магдебург (Германия). Проведен българо-германски колоквиум през декември 2006 г.

Прочетете подробно »
echo $item->getTitle()

Проект “Толерантността днес: Залог и предизвикателства”

Съвместно с Университета в Шербрук (Канада) и Университета в Нант (Франция). Проведен международен колоквиум през май 2006 г.

Прочетете подробно »
echo $item->getTitle()

Проект “Висше образование и научни изследвания в общества на знанието”

Съвместно с Фондация “Фридрих Науман” и Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София. Проведена международна конференция през февруари 2006 г.

Прочетете подробно »
echo $item->getTitle()

Проект “Шарл де Монтескьо: държава и религия”

Съвместно с Международното дружество “Шарл де Монтескьо” и Посолството на Франция в София. Проведена международна конференция през октомври 2005 г.

Прочетете подробно »
1 2 3 4 5