Проекти

1 2 3 4 5
echo $item->getTitle()

Проект “Хипермодерност и образование”

Съвместно с Университета в Шербрук (Канада). Проведен международен колоквиум през април 2005 г.

Прочетете подробно »
echo $item->getTitle()

Проект “Иван В. Саръилиев. Meditationes 1.IV.1952 – 29.V.1955”

Публикувани дневниците на Ив. Саръилиев през 2004 г.

Прочетете подробно »
echo $item->getTitle()

Проект “Първа академична среща Чили – България. Диалог между две култури”

Съвместно с Посолството на Чили. Проведен българо-чилийски колоквиум през декември 2003 г.

Прочетете подробно »
echo $item->getTitle()

Проект “Справедливост и комуникативна свобода”

Съвместно с “Гьоте-институт Интернационес” – София, Центъра за академични изследвания в София и Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София.Проведен българо-германски колоквиум през април 2003 г.

Прочетете подробно »
1 2 3 4 5