Проф. Георги Фотев, д.ф.н.

Проф. Георги Фотев, д.ф.н.

Академична длъжност: почетен професор

Научна степен: доктор на  науките

Образование:  философия, СУ “Св. Климент Охридски”

Основни изследователски интереси в областта на: теория и история на социологията, епистемология на социологическото познание, дисциплинарна структура и главни парадигми в модерната социология, социология на ценностите, социология на политиката, социология на религиите, социология и херменевтика,  етносоциология, социална трансформация (модерност и криза на легитимността), социални кризи, отклоняващо се поведение и др.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: отношенията между социологията като полипарадигмална наука и философията, и  другите социални и хуманитарни науки

Възможности за експертиза в областта на: образованието, организация и управление на съвременната наука, макро-социални кризи и социални конфликти, въпроси на нова Европа и интеграцията в Европейския съюз, проблеми на глобализацията и глокализацията, криза на ценностите, междуетнически и междурелигиозни напрежения и конфликти, отклоняващо се поведение.

Преподавателски интереси в областта на: социологията, интердисциплинарни и мултидисциплинарни полета

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации,     редакционни колегии и др.): 

 • Директор на Институт по социология (1990-2003);
 • Министър на науката и висшето образование (1990-1991);
 • Действителен член е на Европейската академия на науките и изкуствата (Academia scientiarum et artium Europaea) от 1993 г. Член е и на други международни и национални академични организации. 
 • Член на Editorial Advisory Board на “Polish Sociological Review” от 2000 г., редколегията и редакционния съвет на сп. “Социологически проблеми”, редакционен съвет на сп.” Критика и хуманизъм” и на редколегии на други академични списания.
 • Чел е лекции, в т.ч. семестриални курсове  в чуждестранни университети.
 • Фулбрайтов професор в Университета в Дюк (САЩ) (1997-1998 г).
 • Почетен гражданин на щата Оклахома, САЩ (1991 г.).
 • Заместник-председател Борда на директорите на Американския университет в България от 2000 до 2003 г.
 • Член на University Council of American University in Bulgaria от 2003 г.
 • Член на Настоятелството на НБУ.
 • Носител на годишна награда на БАН и на СУ “Св. Климент Охридски” за книгата “Социална реалност и въображение”.
 • Носител е на почетния знак със синя лента на СУ “Св. Климент Охридски” 
 • Носител е на наградата Distinguished Service Award of American University in Bulgaria, 2003 г.
 • Носител на наградата “Христо Г. Данов” за хуманитаристика за книгата “Дисциплинарна структура на социологията”, 2007 г.

Участие в национални и международни проекти: 

 • програмен директор за България на мегапроекта European Values Study
 • ръководител на Изграждане на гражданско самосъзнание за нашата евпорейска отговорност.

 


По-важни публикации:
 автор на над 250 научни публикации, в т.ч. публикации на 16 чужди езика.

Някои от книгите са:

 • Социологическите теории на Е. Дюркем, В.Парето, М.  Вебер(1979)
 • Принципите на позитивистката социология( 1982)
 • Социална реалност и въображение( 1986) Второ издание(1996). На гръцки език(1996)
 • Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. (Editor)(1990)
 • Гражданското общество. София(1992). На гръцки език(1996).
 • История на социологията. т.1, т. 2 ( 1993). Второ издание(2002)
 • Другият етнос (1994)
 • Извори на социологията. Антология. Съставител. (1998)
 • Криза на легитимността(1999 )
 • Смисъл на политиката( 1999 ).
 • Ethnicity, Religion, and Politics. Essays on Multidimentional Transition. (1999). 
 • Граници на политиката( 2001)
 • Диалогична социология (2004 )
 • Социология на отклоняващото се поведение (съставител)( 2005).
 • Дисциплинарна структура на социологията( 2006)
 • Дългата нощ на комунизма в България( 2008).
 • Ценности срещу безпорядък(2009).
 • Европейските ценности в днешното българско общество.Съставител.(2009).
 • Българската  меланхолия( 2010).
 • И др.