Проф. д-р Лидия Денкова

Проф. д-р Лидия Денкова

Академична длъжност: Професор

Научна степен: доктор

Образование: Класическа филология – СУ “Св. Климент Охридски”

Основни изследователски интереси: 
История на философията; Естетика; Етика

Допълнителни изследователски интереси: 
Актуалност на античната философия; Философия и изкуство; Политическа философия; Съвременни етически проблеми; Философска антропология; Философия на образованието.

Възможности за експертиза в областта на: 
История на идеите; Философия на образованието; Култура и хуманитаристика.

Преподавателски интереси в областта на: 
Интердисциплинарни научни сфери с философска проблематика.

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации):

 • SIEPM;
 • Съюз на учените в България (секция Философия); 
 • Българско общество за изучаване на XVIII век; 
 • Дружество “Морал, Етика и Гражданско образование – МЕГО” (заместник-председател); 
 • Международната мрежа на жените-философи към ЮНЕСКО.

Участие в национални и международни проекти:

 • 1997: Българо-френски проект "Знанието за вълшебното: традиции и интерпретации на приказките" (съвемстно с E.H.E.S.S. - Paris). 
 • 1999: "Времена и пространства в европейската култура" - програмата "Европейски месец на културата", Пловдив.
 • 2000 – 2001: Международен проект съвместно с Католическия Университет на Лувен-ла-Ньов (Белгия) на тема: “Европейският интелектуален диалог през Средновековието: преводимост и непреводимост на философската лексика”.
 • 2003: Проект "Принципи и методи на философското образование: отваряне към етиките на XXI век". Съвместно с Философския факултет на Университета на Шербрук, Канада.
 • 2003, НБУ: Българо-канадска среща "Мисленето за края на историята" съвместно с Университет на Шербрук, Квебек.
 • 2004, НБУ: Жан-Пиер Вернан, присъждане на почетната титла Doctor honoris causa на НБУ. Съпътстваща конференция с участието на Франсоаз Фронтизи Дюкру /Център “Луи Жерне”, Париж/.
 • 2005-2006: Ръководител от страна на НБУ в тристранния проект  на AUF с университетите на Шербрук и Нант на тема: "Repenser la    tolérance en contexte multipolaire: un dialogue Nord-Sud indispensable".
 • 2005, НБУ: Жил Липовецки, присъждане на почетната титла Doctor honoris causa на НБУ. Съпътстващ колоквиум: "Хипермодерност и образование".
 • 2005, НБУ: Международен колоквиум "Монтескьо: държавата и религията" (Montesquieu, l'Etat et la religion), по повод 250 години от смъртта на Монтескьо - съвместно с Société Montesquieu и Френския културен институт - София. 
 • 2006, НБУ: Международен колоквиум "Толерантността днес: залог и предизвикателства" (съвместно с Университета на Шербрук и Университета в Нант).
 • 2007, НБУ: Международен колоквиум “Времена на света и история” – с участието на Франсоа Артог, EHESS, Paris.
 • 2008-2010: Организатор на Първата, Втората и Третата лятна школа по философия в рамките на Fulbright International Summer Institute (FISI).

По-важни публикации:

Книги, научни съставителства, учебници, поредици:

 • 1995: Съставителство, увод: Толерантността.  Учебно помагало. С., Просвета.
 • 1996: Помнещият символ. Философски етюди върху старата българска литература. 
 • 1996: Съставителство, увод: "Философия на приказката". - Език и литература, 1996/2.
 • 1999, 2007: Съставителство, увод: Философският Ерос. Големите текстове на платоническата любов.С., ЛИК, Рива.
 • 2001: Философските тайни на Хари Потър. Опит върху философията на приказното. С., ЛИК.
 • 2001: Съставителство, увод: Genèse de la tolérance - de Platon à Benjamin Constant. Anthologie de textes. Choix et présentation par Lidia Denkova. Collection Les classiques de la tolérance. UNESCO.
 • 2002: Етика и право (раздел Етика). Учебник за X клас на общообразователните училища. С., "Иван Богоров". 
 • 2002: Съставителство, увод: Философия на толерантността. Антология от античността до края на XX век.  Учебно помагало. С., НБУ.
 • 2006: Съставителство, авторство: Repenser la tolérance en contexte multipolaire. Histoires, raisons, enjeux, limites (en collaboration avec Sébastien Charles et Pascal Taranto). Sofia, Iztok-Zapad.
 • 2003, 2007: Етика. Начален курс - Artes liberales. Основни книги по общо образование. - Нов български университет, Планета3.
 • 2010-2014: Университетска философска поредица “Какво значи това?”. Водеща на поредицата заедно с Христо Тодоров. Предговорени издания: 1/ Карел Чапек. Критика на думите. Издателство на НБУ, 2011; 2/ Пол Валери. Реч за естетиката и други есета. Издателство на НБУ, 2011.
 • 2013: Елена и философите. Ескизи към една философия на нежността- I, София, НБУ, 312 стр. 

Популярни издания:

 • 2009: Изграждането на достойни граждани – наше общо дело. Фондация Миню Балкански.
 • 2010: Нова възхвала на глупостта. В чест на 500-годишнината на “Възхвала на глупостта” от Еразъм Ротердамски. С., Сиела.

Студии и статии: 65 в България и чужбина.

Преводи:

 • Г.Г. Майоров. Формиране на средновековната философия. С., 1987.
 • Н. Бердяев. Ерос и личност /философия на пола и любовта/. С., 1992. Студия към  превода: Николай Бердяев - философия на любовта.
 • Владимир Соловьов, Смисълът на любовта. С., 1993. 
 • Лев Толстой. Що е изкуство /сер. Класическо наследство/. Университетско издателство. С., 1994.
 • Николай Кузански. За ученото незнание. С., 1993 /от латински/. Бележки и научен коментар. -  Философско наследство, изд. Наука и изкуство.
 • Мирча Елиаде. Митът за вечното завръщане. С., 1994. Послеслов:"Елиаде и жизнеността на митичния хоризонт". Второ издание: Издателство "Захарий Стоянов, С., 2002.
 • Св. Дионисий Ареопагит. За божествените имена /от старогръцки/. С.,Гал-Ико, 1996. Уводна студия. Второ коригирано и допълнено издание: Псевдо-Дионисий Ареопагит. За божествените имена. С., Гал-Ико, 1999. 
 • Ролан Барт. Фрагменти на любовния дискурс. С., изд. Хр. Ботев, 1997. Второ издание: Ролан Барт. Фраменти на любовния дискурс. С., Изток - Запад, 2005.
 • Жан-Пиер Вернан. Индивидът, смъртта, любовта. Аз и другият в древна Гърция. С., НБУ-Планета3, 2004. Превод на IV, VII, VIII.
 • Жил Липовецки. Себастиен Шарл. Хипермодерните времена. С., 2005. 
 • Жан-Кле Мартен. 100 думи за 100 философи. От Хераклит до Дерида. С., 2006.
 • Себастиен Шарл. Какви ще бъдат философите на утрешния ден? С., 2010.
 • Пол Валери. Реч за естетиката; Общо понятие за изкуство – В: Реч за естетиката и други есета. Издателство на НБУ, 2011. 
 • Ролан Барт. Удоволствието от текста. Университетска философска поредица, НБУ, 2012.